SEMINAR Men & Domestic Violence

SEMINAR Men & Domestic Violence

P1130056

Onze achterban bestaat in totaal uit ongeveer 250 tot 300 personen afkomstig uit West Afrika, voor een groot deel bestaande uit mannen. Deze groep, voomamelijk de mannen, hebben te maken met stress door de uiteenlopende verwachtingen binnen en buiten het gezin en de slechte economische situatie (geen werk, verminderend inkomen). Daarnaast zijn er signalen dat er binnen de gezinnen ook veel problemen zijn met huiselijk geweld als gevolg van de bovenstaande situatie. Voor ons vormde dit de aanleiding om activiteiten te plannen om aan deze situatie iets te doen, zodat onze achterban sterker en weerbaarder wordt om hiermee om te kunnen gaan.

P1130052